Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Kočišová – FAPZ I-VLU den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Jana Kočišová
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor:
6.1.12. výživa
Evidenčné číslo:FAPZ-5661-28570
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
 
 
Názov práce:Výživa starších ľudí vo vzťahu ku kolorektálnemu karcinómu
 
 
Dátum zadania:
30. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:
27. 04. 2011 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry