Zadanie záverečnej práce – Ing. Silvia Košturiaková – FEM I-EKP ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra marketingu a obchodu
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Silvia Košturiaková
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5623-35361
Vedúci práce:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
  
Názov práce:Vplyv získania značky kvality SK na odbyt vybraných výrobkov
  
Dátum zadania:15. 12. 2010
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Vedúci katedry