Zadanie záverečnej práce – Ing. Mária Nógliová – TF I-PKI ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra výrobnej techniky
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Mária Nógliová
Študijný program:Poľnohospodárska technika a komerčné činnosti
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5682-34925
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  
Názov práce:Zhodnotenie zvozu a skladovania odpadov vo vybranom regióne Slovenska.
  
Dátum zadania:28. 10. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2012 prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry