Zadanie záverečnej práce – Ing. Zuzana Strápeková – FEM B-OBP den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra jazykov
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Zuzana Strápeková
Študijný program:
obchodné podnikanie
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5632-36016
Vedúci práce:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
 
 
Názov práce:
Používanie kompozít v nemeckej finančníckej terminológii
  
Dátum zadania:
03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:19. 04. 2011 
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Vedúci katedry