Zadanie záverečnej práce – Ing. Zuzana Kotorová – FAPZ I-VLU den [sem 2, roč 1]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Zuzana Kotorová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor:
6.1.12. výživa
Evidenčné číslo:
FAPZ-5661-29265
Vedúci práce:
PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
 
 
Názov práce:
Výživa v tehotenstve
 
 
Dátum zadania:
03. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:01. 05. 2013 
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Vedúci katedry