Final thesis assignment form – Ing. Daniela Šnajderová – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Daniela Šnajderová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-34259
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Určenie pedotransferových funkcií pôd Podunajskej pahorkatiny
  
Dátum zadania:15. 12. 2010
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry