Zadanie záverečnej práce – Ing. Viktória Hudecová – FAPZ I-CHO den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Viktória Hudecová
Študijný program:
špeciálne chovateľské odvetvia
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5648-33260
Vedúci práce:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
 
 
Názov práce:Bojové plemená psov a štatistiky útokov psov
 
 
Rozsah práce:60
 
 
Dátum zadania:
05. 04. 2011
  
Dátum odovzdania:13. 04. 2012 
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Vedúci katedry