Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Moravčíková, PhD. – FAPZ I-VLU den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Jana Moravčíková
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5661-32776
Vedúci práce:Ing. Martina Miluchová, PhD.
 
 
Názov práce:Detekcia genetického polymorfizmu prion proteínového génu (PRNP) metódou PCR
  
Rozsah práce:
50-60 strán
 
 
Dátum zadania:
20. 12. 2011
  
Dátum odovzdania:
13. 04. 2012 
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Vedúci katedry