Zadání závěrečné práce – Ing. Michal Skladan – FZKI I-KII ext [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Skladan
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100917-34414
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Analýza vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov
  
Dátum zadania:16. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry