Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Skladan – FZKI I-KII ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Michal Skladan
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100917-34414
Vedúci práce:
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:Analýza vegetačnej a drenážnej vrstvy vybraných športových trávnikov
  
Dátum zadania:
16. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry