Final thesis assignment form – Ing. Jakub Strmeň – TF B-TOZ den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Jakub Strmeň
Študijný program:
technika pre obnoviteľné zdroje energie
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-17364-39870
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
 
 
Názov práce:
Analýza zariadení na výrobu tepla priamym spaľovaním s výkonom do 100 kW
 
 
Anotácia:
     
 
 
Dátum zadania:27. 08. 2013
  
Dátum odovzdania:
31. 05. 2014 
Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry