Zadanie záverečnej práce – Ing. Marianna Gyepesová – TF B-PDM den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Marianna Gyepesová
Študijný program:
prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5683-39834
Vedúci práce:
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
  
Názov práce:
Riešenie skladového hospodárstva vo vybranom poľnohospodárskom podniku
 
 
Anotácia:
Optimalizácia materiálových tokov vo vybranom sklade poľnohospodárskej produkcie a návrh racionalizačných opatrení
 
 
Rozsah práce:
45
 
 
Literatúra:
  1. MALEJČÍK, A. Distribučné systémy a logistika. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. 124 s. ISBN 80-7137-736-8.
  2. MOJŽIŠ, M. Sklady a skladové hospodárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 152 s. ISBN 978-80-552-0598-4.
  3. POGRAN, Š. Účelové stavby v poľnohospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. 72 s. ISBN 80-7137-731-7.
  4. MALEJČÍK, A. Logistika. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo Vydavateľstve SPU, 2008. 166 s. ISBN 978-80-552-0018-7.
  5. SCHULTE, C. -- TOMEK, G. -- BAUDYŠ, A. Logistika. Praha: VICTORIA PUBLISHING, 1994. 301 s. ISBN 80-85605-87-2.
  6. MOJŽIŠ, M. Materiálové toky a logistika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 124 s. ISBN 80-8069-684-5.
 
 
Dátum zadania:23. 01. 2013
 
 
Dátum odovzdania:24. 04. 2014 Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry