Zadanie záverečnej práce – Ing. Roman Hajduch – TF B-PDM ext [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Roman Hajduch
Študijný program:
prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Študijný odbor:
5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:
TF-5684-39495
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
 
 
Názov práce:
Ponuka bankových produktov pre obstarávanie motorových vozidiel
 
 
Anotácia:
Ponuka bankových produktov pre obstarávanie motorových vozidiel so zameraním na osobné motorové vozidlá s prehľadom využívania ponúkaných bankových produktov.
 
 
Rozsah práce:
40-45
  
Dátum zadania:
29. 04. 2013
  
Dátum odovzdania:
30. 04. 2014 Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry