Zadání závěrečné práce – Bc. Jozef Jurgovský – TF B-PTB den [sem 8, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jozef Jurgovský
Študijný program:
poľnohospodárska technika
Študijný odbor:
5.2.46. poľnohospodárska a lesnícka technika
Evidenčné číslo:TF-5675-40177
Vedúci práce:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
 
 
Názov práce:Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne
 
 
Anotácia:
Práca bude obsahovať analýzu stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
 
 
Dátum zadania:
26. 11. 2013
 
 
Dátum odovzdania:10. 05. 2014 
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry