Final thesis assignment form – Bc. Jozef Jurgovský – TF B-PTB den [term 8, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Jozef Jurgovský
Študijný program:
poľnohospodárska technika
Študijný odbor:
5.2.46. poľnohospodárska a lesnícka technika
Evidenčné číslo:
TF-5675-40177
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
 
 
Názov práce:
Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne
 
 
Anotácia:Práca bude obsahovať analýzu stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
 
 
Dátum zadania:26. 11. 2013
  
Dátum odovzdania:
10. 05. 2014 prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry