Zadanie záverečnej práce – Bc. Jozef Jurgovský – TF B-PTB den [sem 8, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Jozef Jurgovský
Študijný program:
poľnohospodárska technika
Študijný odbor:5.2.46. poľnohospodárska a lesnícka technika
Evidenčné číslo:
TF-5675-40177
Vedúci práce:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  
Názov práce:
Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne
 
 
Anotácia:
Práca bude obsahovať analýzu stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
 
 
Dátum zadania:
26. 11. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
10. 05. 2014 
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry