Zadanie záverečnej práce – Bc. Jozef Jurgovský – TF B-PTB den [sem 8, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jozef Jurgovský
Študijný program:poľnohospodárska technika
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5675-40177
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  
Názov práce:Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne
  
Anotácia:Práca bude obsahovať analýzu stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
  
Dátum zadania:26. 11. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2014 prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry