Zadání závěrečné práce – Peter Bocán – FZKI B-ABc den [sem 8, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Peter Bocán
Študijný program:
záhradná a krajinná architektúra
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5711-34448
Vedúci práce:
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
 
 
Názov práce:
Architektonické riešenie priestorov vytypovaných agroturistických zariadení vo vidieckom prostredí a ich dotvorenie
 
 
Dátum zadania:03. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Vedúci katedry