Zadanie záverečnej práce – Ing. Pavol Frólo – TF B-PDM den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Pavol Frólo
Študijný program:prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Študijný odbor:5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:
TF-5683-40804
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
 
 
Názov práce:
Alternatívne zdroje napätia v motorových vozidlách
  
Anotácia:
Zisťovanie stavu a hodnotenie zdrojov napätia v motorových vozidlách.
 
 
Rozsah práce:
35-45
 
 
Dátum zadania:
29. 04. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
29. 04. 2014 
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry