Final thesis assignment form – Ing. Adriána Tlčinová – FEM B-EMA den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Adriana Tlčinová
Študijný program:
Ekonomika a manažment agrosektoru
Študijný odbor:
3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5616-38485
Vedúci práce:
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
 
 
Názov práce:
Ekonomická efektívnosť ekologických fariem na Slovensku
 
 
Anotácia:Bakalárska práca: "Ekonomická efektívnosť ekologických fariem na Slovensku" poukazuje na trend rozvoja ekologického poľnohospodárstva na Slovensku, hodnotí výšku ich produkcie, výmeru fariem, realizáciu produktov na domácom a zahraničnom trhu. Rozvoj vidieckeho prostredia krajiny a možnosti nárastu počtu ekologických fariem na Slovensku.
 
 
Rozsah práce:
50-60
 
 
Dátum zadania:
27. 11. 2012
  
Dátum odovzdania:
01. 04. 2014 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry