Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Daniš – TF I-IAT ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Daniš
Študijný program:Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5670-31456
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Návrh a realizácia programového vybavenia na automatické meranie odporových snímačov teploty v autorizovanom pracovisku
  
Rozsah práce:45 strán
  
Dátum zadania:30. 11. 2011
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2013 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry