Zadanie záverečnej práce – Bc. Ľubomír Beňo – TF I-KPI den [sem 4, roč 1]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ľubomír Beňo
Študijný program:kvalita produkcie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5671-31344
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Realizácia priemyselnej komunikačnej siete v potravinárskom priemysle
  
Rozsah práce:45 strán
  
Dátum zadania:30. 11. 2011
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2013 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry