Zadanie záverečnej práce – Ing. Adriána Bakošová, MBA – FEŠRR B-EU den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra európskych politík
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Adriána Bakošová
Študijný program:európske rozvojové programy
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5719-31187
Vedúci práce:Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
  
Názov práce:Evaluation of V4 countries development in the frame of EU integration.
  
Anotácia:The bachelor thesis will focus on the V4 countries and their economic development during their membership in EU 2004-2010. The thesis will evaluate the main macroeconomic indicators and will compare the stage of development between V4 countries and to the average of EU-27. The aim of the thesis is also to focus on the use of EU financial support for V4 countries.
  
Rozsah práce:40 strán
  
Dátum zadania:01. 03. 2013
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2014 Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Vedúci katedry