Zadanie záverečnej práce – Ing. Daniel Polák – FAPZ B-VLU den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Daniel Polák
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5659-35049
Vedúci práce:PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
 
 
Názov práce:
Význam antokyánov v ovocí a zelenine vo výžive ľudí
 
 
Anotácia:
Obsah antokyánov v rôznych druhoch ovocia a zeleniny. Fyziologické účinky antokyánov. Preventívne a liečebné účinky antokyánov.
 
 
Rozsah práce:40 strán
 
 
Dátum zadania:
17. 10. 2013
  
Dátum odovzdania:
30. 05. 2014 
Ing. Ján Mezey, PhD.
Vedúci katedry