Zadanie záverečnej práce – Ing. Lenka Matlochová – FAPZ B-VLU den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Lenka Matlochová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-34241
Vedúci práce:
PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
 
 
Názov práce:
Klíčky semien a mladé výhonky vo výžive ľudí
  
Anotácia:Charakteristika klíčkov a klíčenia semien, mladé výhonky a ich váznam vo výžive, klíčky a výhonky v prevencii a liečbe ochorení, metodický postup naklíčenia semien.
  
Rozsah práce:40 strán
 
 
Dátum zadania:
28. 11. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2014 
Ing. Ján Mezey, PhD.
Vedúci katedry