Zadanie záverečnej práce – Ing. Soňa Ďurčanská – FAPZ B-VLU den [sem 2, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
 
Akademický rok: 2009/2010
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Soňa Ďurčanská
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor:6.1.12. výživa
Evidenčné číslo:
FAPZ-5659-33187
Vedúci práce:
Mgr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
 
 
Názov práce:Užívanie zakázaných podporných prostriedkov v športe
 
 
Rozsah práce:35 strán
 
 
Dátum zadania:
24. 01. 2010
  
Dátum odovzdania:
20. 05. 2010 
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Vedúci katedry