Zadanie záverečnej práce – Ing. Michaela Lopašková – TF I-PSZ den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Michaela Lopašková
Študijný program:
prevádzka dopravných strojov a zariadení
Študijný odbor:
5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:
TF-5685-33552
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
 
 
Názov práce:
Metóda znižovania spotreby paliva a zvýšenie výkonu motorových vozidiel
  
Dátum zadania:
30. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry