Final thesis assignment form – Ing. Matúš Herceg, PhD. – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Matúš Herceg
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5622-35893
Vedúci práce:
Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:Dlhová kríza a jej vplyv na ekonomiku SR.
 
 
Anotácia:
Téma je zameraná na dopady dlhovej krízy vo svete, ale predovšetkým v Európe na ekonomiku SR. Hlavne z pohľadu HDP, zamestnanosti a inflácie. Téma je určená pre externých študentov.
  
Dátum zadania:
31. 10. 2012
 
 
Dátum odovzdania:26. 04. 2013 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry