Zadání závěrečné práce – Ing. Jozef Dufala – FAPZ I-GTA den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Jozef Dufala
Študijný program:
genetické technológie v agrobiológii
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5638-37465
Vedúci práce:
Ing. Martina Miluchová, PhD.
  
Názov práce:Detekcia jednonukleotidového polymorfizmu (SNP) rs22114085 asociovaného s atopickou dermatitídou u psov použitím metódy PCR-RFLP
  
Dátum zadania:
01. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:12. 04. 2013 
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Vedúci katedry