Zadanie záverečnej práce – Ing. Jozef Dufala – FAPZ I-GTA den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jozef Dufala
Študijný program:genetické technológie v agrobiológii
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5638-37465
Vedúci práce:Ing. Martina Miluchová, PhD.
  
Názov práce:Detekcia jednonukleotidového polymorfizmu (SNP) rs22114085 asociovaného s atopickou dermatitídou u psov použitím metódy PCR-RFLP
  
Dátum zadania:01. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:12. 04. 2013 doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Vedúci katedry