Zadanie záverečnej práce – Ing. Juraj Varsányi – TF B-TOZ den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Juraj Varsányi
Študijný program:technika pre obnoviteľné zdroje energie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17364-39437
Vedúci práce:Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
  
Názov práce:Sledovanie stability pôdy
  
Dátum zadania:01. 12. 2010
  
Dátum odovzdania:27. 04. 2012 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry