Zadanie záverečnej práce – Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká – FAPZ I-PPZ ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra fyziológie rastlín
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká
Študijný program:produkcia potravinových zdrojov
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5647-424
Vedúci práce:doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
 
 
Názov práce:
Adaptačné vlastnosti a produktivita kultúrych druhov rastlín pre pestovateľské podmienky Slovenska
  
Dátum zadania:
16. 03. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
15. 04. 2011 
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Vedúci katedry