Zadání závěrečné práce – Ing. Jana Domanová, PhD. – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Jana Domanová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-38093
Vedúci práce:
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika
 
 
Anotácia:
V práci je potrebné charakterizovať využitie vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika, analýzu navrhovaných parametrov jednotlivých vrstiev a návrh optimálneho technického riešenia pre konkrétnu situáciu zohľadnením príslušných technických noriem.
 
 
Dátum zadania:
22. 03. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
30. 05. 2013 
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry