Final thesis assignment form – Ing. Jana Domanová, PhD. – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Jana Domanová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-38093
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:Návrh vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika
  
Anotácia:
V práci je potrebné charakterizovať využitie vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika, analýzu navrhovaných parametrov jednotlivých vrstiev a návrh optimálneho technického riešenia pre konkrétnu situáciu zohľadnením príslušných technických noriem.
 
 
Dátum zadania:
22. 03. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
30. 05. 2013 
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry