Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Domanová, PhD. – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Jana Domanová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-38093
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Návrh vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika
 
 
Anotácia:
V práci je potrebné charakterizovať využitie vegetačnej a drenážnej vrstvy športového trávnika, analýzu navrhovaných parametrov jednotlivých vrstiev a návrh optimálneho technického riešenia pre konkrétnu situáciu zohľadnením príslušných technických noriem.
 
 
Dátum zadania:
22. 03. 2012
 
 
Dátum odovzdania:30. 05. 2013 
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry