Zadanie záverečnej práce – Zuzana Kučerová – TF B-PTB den [sem 4, roč 1]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Zuzana Kučerová
Študijný program:
poľnohospodárska technika
Študijný odbor:5.2.46. poľnohospodárska a lesnícka technika
Evidenčné číslo:
TF-5675-50362
Vedúci práce:
doc. Ing. Roman Gálik, PhD.
 
 
Názov práce:
Analýza inovačných trendov vo vývoji technologických liniek na výrobu kŕmnych zmesí
 
 
Anotácia:
Cieľom práce bude zosumarizovať poznatky o nových trendoch vo vývoji technologických liniek na výrobu kŕmnych zmesí
 
 
Rozsah práce:
40 s.
 
 
Dátum zadania:
27. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2014 
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry