Zadanie záverečnej práce – Ing. Michaela Kubányiová – FAPZ B-VLU den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Michaela Kubányiová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5659-40510
Vedúci práce:
Mgr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
  
Názov práce:
Gestačný diabetes a výživa
 
 
Dátum zadania:30. 06. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Vedúci katedry