Final thesis assignment form – Marek Hirc – TF B-IRB den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Hirc
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17360-51213
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Využitie počítačovej grafiky pre tvorbu učebných pomôcok pre predmet Základy infomatiky.
  
Dátum zadania:14. 01. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2015 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry