Zadanie záverečnej práce – Ing. Petra Ščibranyiová – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného inžinierstva
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Petra Ščibranyiová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-41515
Vedúci práce:doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
  
Názov práce:Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu reflexie povrchu listov
  
Anotácia:Kvapková závlaha je charakterizovaná pomalým
dávkovaním vody k rastline. Preto je mimoriadne účinná a
obľúbená v suchých oblastiach, v lokalitách s nedostatkom
vodných zdrojov a pre rastliny vysádzané vo väčších sponami. Pre účelné využitie závlahovej vody je veľmi dôležitá podmienka stanoviť režim riadenia závlahy. Jednou z možností je jeho riadenie na základe stanovenia vlhkosti pôdneho profilu pomocou priameho merania a za pomoci merania zmien reflexie povrchu listov, s cieľom optimalizácie vlhkosti v koreňovej zóne rastlín.
  
Dátum zadania:15. 03. 2013
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2014 doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Vedúci katedry