Final thesis assignment form – Ing. Andrej Tárník, PhD. – FZKI D-LE den [year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Andrej Tárník
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100918-34234
Vedúci práce:
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:
PRIESTOROVÁ INTERPRETÁCIA VLHKOSTNÉHO REŽIMU PÔD V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE
 
 
Dátum zadania:31. 08. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
31. 08. 2015