Zadanie záverečnej práce – Ing. Gabriel Krokovai – FEŠRR I-VK den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Gabriel Krokovai
Študijný program:manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5729-41149
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
  
Názov práce:Rozvoj obce Plešivec na základe optimalizácie životných podmienok jeho obyvateľov.
  
Anotácia:Zhodnotenie úrovne zabezpečovania životných potrieb obyvateľov obce, a návrh na doplnenie služieb a infraštruktúry obce.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:03. 12. 2012
  
Dátum odovzdania:25. 04. 2014 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry