Zadanie záverečnej práce – Ing. Andrea Mikešová – FAPZ I-VLU den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Andrea Mikešová
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor:6.1.12. výživa
Evidenčné číslo:
FAPZ-5661-40521
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
 
 
Názov práce:
Vplyv doplnkov výživy na pôrodnú hmotnosť novorodencov.
 
 
Anotácia:
Doplnky výživy v tehotenstve a ich vplyv na pôrodnú hmotnosť novorodencov. Analýza stravovacích zvyklostí vybranej skupiny tehotných žien.
 
 
Rozsah práce:
50 s.
 
 
Dátum zadania:
18. 06. 2013
  
Dátum odovzdania:
01. 04. 2014 
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry