Zadanie záverečnej práce – Ing. Andrea Mikešová – FAPZ I-VLU den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Andrea Mikešová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5661-40521
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:Vplyv doplnkov výživy na pôrodnú hmotnosť novorodencov.
  
Anotácia:Doplnky výživy v tehotenstve a ich vplyv na pôrodnú hmotnosť novorodencov. Analýza stravovacích zvyklostí vybranej skupiny tehotných žien.
  
Rozsah práce:50 s.
  
Dátum zadania:18. 06. 2013
  
Dátum odovzdania:01. 04. 2014 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry