Zadanie záverečnej práce – Ing. Michaela Kubányiová – FAPZ I-VLU den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Michaela Kubányiová
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5661-40510
Vedúci práce:
PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
  
Názov práce:
Zmeny v metabolizme ženy počas tehotenstva
 
 
Anotácia:
Tehotenstvo vplýva na fyziologické zmeny organizmu ženy, čo zároveň determinuje prispôsobenie výživy danému stavu.
Tehotenstvo chápeme ako druh diferencovanej výživy z pohľadu aktuálneho stavu organizmu, časovo obmedzené na 10 lunárnych mesiacov.
 
 
Rozsah práce:
4O strán
 
 
Dátum zadania:31. 05. 2013
  
Dátum odovzdania:
30. 04. 2014 
Ing. Ján Mezey, PhD.
Vedúci katedry