Zadanie záverečnej práce – Ing. Milan Čič – TF B-IRB den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Milan Čič
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17360-52051
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Princípy merania vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
  
Anotácia:Princípy merania vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
  
Rozsah práce:30-40 strán
  
Dátum zadania:28. 04. 2015
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2015 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry