Zadání závěrečné práce – Ing. Tomáš Kožuškanič – TF B-IRB den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tomáš Kožuškanič
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17360-52053
Vedúci práce:Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
  
Názov práce:Využitie jednočípových mikropočítačov vo vyučovacom procese
  
Anotácia:Učebné pomôcky na báze mikročipu ATMEL
  
Rozsah práce:30-40 strán
  
Dátum zadania:14. 05. 2014
  
Dátum odovzdania:25. 04. 2015 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry