Zadanie záverečnej práce – Ing. Katarína Šranková – TF I-PKI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Katarína Šranková
Študijný program:Poľnohospodárska technika a komerčné činnosti
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5681-42095
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  
Názov práce:Zhodnotenie technologických systémov odpratávania a ďalšieho využitia exkrementov vo vybratom chove na Slovensku
  
Anotácia:V práci sa zhodnotia technologické systémy odpratávania a ďalšieho využitia exkrementov vo vybratých chovoch na Slovensku
  
Dátum zadania:30. 10. 2012
  
Dátum odovzdania:09. 05. 2014 prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry