Zadanie záverečnej práce – Tomáš Meško – FAPZ B-VLU den [sem 5, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Tomáš Meško
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-53460
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
 
 
Názov práce:
Úloha leptínu v patogenéze obezity
 
 
Dátum zadania:
02. 09. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
05. 05. 2015 
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry