Zadanie záverečnej práce – Tomáš Meško – FAPZ B-VLU den [sem 5, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tomáš Meško
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-53460
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:Úloha leptínu v patogenéze obezity
  
Dátum zadania:02. 09. 2014
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2015 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry