Zadanie záverečnej práce – Ing. Soňa Ďurčanská – FAPZ I-VLU ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Soňa Ďurčanská
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5662-33187
Vedúci práce:
PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
 
 
Názov práce:Vplyv užívania nefyziologických podporných prostriedkov na fyziologické hodnoty športovcov
  
Anotácia:
Užívanie podporných prostriedkov, anabolické steroidy, nesteroidné podporné prostriedky, športový výkon, fyziologické ukazovatele.
 
 
Rozsah práce:40 strán
 
 
Dátum zadania:
13. 12. 2013
 
 
Dátum odovzdania:30. 04. 2014 
Ing. Ján Mezey, PhD.
Vedúci katedry