Zadanie záverečnej práce – Ing. Matúš Hadzima – TF B-PDM den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Matúš Hadzima
Študijný program:
prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Študijný odbor:
5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:TF-5683-39662
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
  
Názov práce:Porovnanie diagnostických zariadení osobných motorových vozidiel
  
Dátum zadania:
19. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry