Zadanie záverečnej práce – Ing. Jakub Kurek – TF I-KPI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jakub Kurek
Študijný program:kvalita produkcie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5671-39562
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Návrh programového vybavenia inovovaného meracieho systému INSTRON
  
Anotácia:Návrh programového vybavenia inovovaného meracieho systému INSTRON
  
Rozsah práce:40 strán a 10 obrázkov
  
Dátum zadania:26. 03. 2013
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2014 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry