Zadání závěrečné práce – Ing. Martin Fidler – TF I-SBT den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Martin Fidler
Študijný program:
spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5689-29853
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
 
 
Názov práce:
Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému
 
 
Anotácia:
Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému ProSafe firmy YOKOGAWA
  
Dátum zadania:14. 01. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2014 
Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry